Współpraca

0 zł

Regulamin treningów personalnychRegulamin treningów personalnych z Rafałem Rutkowskim


1. Zajęcia odbywają się na siłowniach w sieci klubów Fitness Academy we Wrocławiu i prowadzone są przez trenera personalnego Rafała Rutkowskiego.

2. Podopieczny chcąc rozpocząć współpracę, zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej wydane przez lekarza lub akceptując poniższy regulamin oświadcza, że posiada owe zaświadczenie lub podejmuje treningi na własną odpowiedzialność bez zaświadczenia od lekarza z trenerem personalnym Rafałem Rutkowskim.

3. Podopieczny jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach i problemach zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania zestawu ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia i możliwości podopiecznego.

5. Trening personalny trwa +-60 minut.

6. Podopieczny powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach.

7. Trening personalny trwa +-60 minut.

8. Zajęcia mogą zostać odwołane bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

9. Jeśli klient w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje trenera Rafała o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, trening personalny zostaje uznany przez trenera za odbyty.

 10. Jeśli trener w czasie krótszym niż 12 godziny nie poinformuje klienta o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.

11. Jeśli trener spóźni się do 30 minut na ustalony trening z klientem, Rafał prowadzi trening do końca zajęć za darmo. W przypadku spóźnienia większego niż 30 min podopieczny otrzymuje 1 trening personalny gratis.

12. Jeśli podopieczny spóźnienia się na trening personalny, czas spóźnienia odliczony będzie od regulaminowego czasu zajęć.

13. W przypadku niepojawienia się Rafała na zajęciach, podopieczny otrzymuje 1 trening personalny gratis.

14. W przypadku jeśli podopieczny nie przyjdzie na zajęcia, trening personalny zostaje uznany przez Rafała za przeprowadzony.